انجام پروازهای مهیج تفریحی برای عموم مردم با هواپیماهای فوق سبک و جایروپلین 

لطفا جهت هماهنگی با ما تماس حاصل فرمایید.